Certificate

Aalekhya Sardar

Adrija Dhara

Adwitiya Karmakar

Avirupa Chowdhury

Ayantika Sardar

Ayush Biswas

Bibhu Halder

Debanshi Das

Debanshu Dey

Devangshi Karmakar

Dipashri Halder

Gourav Biswas

Hriddhita Majumder

Jayasree Pal

Kritika Rajput

Mayukh Mondal

Megha Mondal Tapan

Neha Ghosh

Nilakshi Manna

Partha Sarathi Chakraborty

Pritha Mondal

Prithwish Naskar

Progya Biswas

Rajdeep Bhowmik

Rick Mondal Tukai

Rick Mondal

Rini Ram

Rinku Naskar

Rishan Saha

Riyank Nag

Sanskriti Some

Satyaki Samanta

Sayak Ghosh

Shatakshi Gayen

Shreetama Sarder

Souragni Halder

Srinjini Sengupta

Sripta Roy

Suparna Mondal

Suryaee Das

Suvankar Marik