Batch A – 1,2

Dora Mondal

Ayantika Sardar

Rajdeep Bhowmik

Saanvika Modak

Souragni Halder

Nishan Mondal

Ayushi Purkait

Srijanee Mandal

Batch B – 1,2

Prithwish Naskar

Priyanka Mondal

Rishita Singh

Adrija Dhara

Devangshi Karmakar

Shatakshi Gayen

Himanish Das

Suryaee Das

Kushan Mondal

Rupkatha Kumar

Hriddhita Majumder

Chirantan Mondal

Satyaki Samanta

Sanskriti Some

Batch C – 1,2

Avirupa Chowdhury

Shreya Sardar

Sripta Roy

Rishita Roy

Suvankar Marik

Suparna Mondal

Madhumita Halder

Jayasree Pal

Tista Mukhopadhyay

Rini Ram