Aadit Gupta

Abir Gayen

Adrija Garu

Aratrika Roy

Arya Jana

Atrik Naskar

Debangan Deb

Devangshi Karmakar

Himanish Das

Ivan Tarafdar

Jayasree Mondal

Kushan Mondal

Nilakshi Mandal

Nishan Mondal

Prithwish Naskar

Ridhima Dey

Rohan Mondal

Rohit Mondal

Rupayan Dhali

Sanskriti Some

Satyaki Samanta

Shann Mondal

Shatakshi Gayen

Shuvasree Halder

Snehankita Poddar

Suryaee Das

Sutrishna Mondal

Tista Mukherjee

Rishita Singh